СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Протоколи за избор на докладчик по делата в


Година
Протокол само за дело № (независимо от типа)

(до 5 цифри, пример 721, празно - всички дела, неприложимо за съдилищата използващи АСУД и ВАС)